WEB-SCADA REDIRECTOR(gāze)
Saulkrasti
Lapsas
   Dispečers
   EKO GAZE
   ZVERUFERMA
Brabantija SIA
Roja-Banga
Пользователям Java 1.7.51 (и новее) - необходими понизить уровень безопасности до "Среднего" (Medium): Control Panel => Java => вкладка Security
Java 1.7.51 (un jaunākās versijas) lietotājiem - nepieciešams pazemināt drošības līmeni līdz "Vidējam" (Medium): Control Pandel => Java => Security
Java 1.7.51 (and newer) users - it is necessary to lower security setting to "Medium": Control Panel => Java => Security tab